back_edited.png

אקוסיסטם

ארגונים פועלים ליצור תרבות מאפשרת תוך שילוב אמצעים דיגיטליים, במטרה להעצים את הפרט, להרחיב את האינטראקציות השונות ובכך לייצר ערך לארגון ולאנשים כאחד. רתימת הדיגיטל כחלק מסל הכלים של הארגון לפעולה היא חלק ביצירת סביבת עבודה אורגנית ומהווה מרכיב בתהליך בניית האקו סיסטם.  

d4b ecosystem
d4b Development

התפתחות

הארגון ואנשיו פועלים בסביבה מאתגרת, בה קצב השינויים עולה, והיכולת ליצור ערך תלויה בקריאה נכונה של המציאות. הארגון נדרש לתהליך שינוי הדרגתי בו הוא משתמש בכלים הדיגיטליים כנכס בתהליכי קבלת החלטות, תוך יצירת סביבה של למידה מתמדת. ההחלטה להתפתח מהווה מכנס ארגוני למימוש תנועה משמעותית לעבר החזון.

ביזנס

הפעילות העסקית של הארגון נמצאת בליבת תהליכי קבלת ההחלטות: מה וכמה לייצר? האם להיכנס לשוק חדש? מהם הנכסים שיאפשרו לארגון להתקיים ואלו שיובילו אותו לעתיד מניב? אלו הן חלק מהשאלות עליהן נדרש הארגון לענות בעת גיבוש האסטרטגיה. 

תהליכי החלטה מבוססי מידע (Data Driven) תורמים לארגון ממוקד ומתפתח: ארגון נהיה סקרן, מחפש הסבר לתופעות באמצעות מידע וחוקר למציאת המידע החסר, וכך מוביל ללמידה, שיפור עצמי וזיהוי מגמות בקצב גבוה יותר.  

D4B Businesses
D4B Community

קהילה

לקהילה תפקיד חשוב בארגון, לפיתוח תרבות ארגונית המאפשרת יזמות, חדשנות והתפתחות. ישנם סוגים של קהילות, אך הדבר החשוב בארגון הוא היכולת ליצור את המגוון המשלים, לעודד אנשים להשפיע, לקיים  סביבה מקדמת תקשורת, ידע ושיתופי פעולה, ואף הזדמנות ליזמות מתוך הארגון. 

 

תמצית האתגר

D4B Glacier infographics
Image by Windows

עיקרי התפיסה למינוף דיגיטלי

chat icon

פיתוח
קהילות ידע

יצירת מנגנוני שיח ותקשורת פנים ארגוניים בסיוע כלים דיגיטליים לפיתוח תרבות ארגונית מניבה ומקדמת.

circle magnify glass email iphone icon

טרנספורמציה
דיגיטלית

הובלת תהליך שינוי תרבותי ותהליכי מבוסס על תשתיות דיגיטליות ופיתוח הון אנושי, בהתאם לאפיון והגדרת הארגון.

security diploma icon

ניתוח צרכים ועיצוב אסטרטגיה

ניתוח ופיתוח תהליכים עסקיים מבוססי מידע ותשתיות דיגיטליות לגיבוש אסטרטגיה דיגיטלית לארגון, תכנית עבודה ותמחור.

2 peopls with a checkmark icon

יעוץ
מקדים

ביצוע סקר מקדים לצרכי הארגון, סביבת הפעולה והתשתיות הדיגיטליות טרם החלטה על שינוי, כחלק מתהליך קבלת ההחלטה