top of page
Clapping

אודותינו

מאז הופעתו הפומבית של ה-iphone (ה-smartphone שמסמן את מהפכת הזמינות), השתנה האופן בו אנשים וארגונים פועלים במרחב הדיגיטלי: כמות המידע שנוצר עצום, הדרישה להתבסס על נתונים התרחבה לכמעת כל תמומי החיים, וישנה צפייה למיידיות בין רגע שנדרשת החלטה לבין הצורך במידע שתומך אותו. זוהי הטרנספורמציה הדיגיטלית שכולנו חווינו ברמה האישית בתהליך שנמשך למעלה מעשור.

בארגונים תהליכי קבלת החלטות מורכבים יותר, מגוונים ולא בהכרח חזרתיים ולכן המעבר לתהליכים מבוססי מידע בכל תחומי העשייה של הארגון לוקחים זמן. במחקר שערכנו בארגונים קטנים ובינוניים גילינו אתגרים רבים הקשורים במידע, בתהליכים, במערכות המידע ובמיומנות בעלי התפקיד לעבוד בסביבה ״מוצפת נתונים״, אך האתגר המשמעותי ביותר הוא התרבותי; וכן, מנכ״לים ובעלי תפקידים בכירים מבינים שאין תחליף לשילוב הדיגיטל בתהליכים העסקיים לשיפור היעילות והאפקטיביות הארגונית.

ערכים
back_edited.png

ערכים מובילים

community 3 people icon

קהילה תומכת
כבסיס לשיתוף פעולה ועידוד צמיחה אישית, ממקום של יתרון היחסי של הפרט בקבוצה. 

hands icon

אנשים כנכס ארגוני
ליצירת סביבת פעולה חדשנית ויצירתית, לקידום עשייה משמעותית לאדם ולארגון.   

teacher icon

פיתוח מידע וידע
 כמפתח לפתרון של אתגרים מורכבים ותהליכי החלטה (data driven).

magnify glass icon

מומחיות מתפתחת
מתוך חקר ולמידה של תחומי ידע חדשים ורלוונטיים ליצירת עתידנות אקטואלית.  

 

 hand with wheel icon

מענה מותאם
(fit) לצורך של ארגון, תוך יצירת שותפות ומחויבות הדדית לתהליך ולתוצאות. 

הצוות

הצוות שגיבשנו בדאטה פור ביזנס משלב את מגוון המקצועות הדרושים לפיתוח תהליכים עסקיים, הכשרת הון אנושי רלוונטי וניהול תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית אשר רואה בהתפתחות הארגון ואנשיו יעד מרכזי.

team

לקוחות ושותפים

BI GROUP LOGO
יעל תוכנה YAEL GROUP LOGO
לוגו רכבת ישראל
AVNON LOGO
partners
bottom of page