top of page
D4B (2).png
<< מהי אסטרטגיה דיגיטלית

יוצרים מצוינות מבוססת מידע וידע,
למימוש תהליכים עסקיים מצוינים.

מי אנחנו?

דאטה פור ביזנס הינה חברה שהוקמה על רקע חזון של טרנספורמציה דיגיטלית בארגונים הכולל שלושה רבדים: תרבות ותהליכים ארגוניים; שיפור מיומנויות והקניית ידע; פיתוח תהליך עסקי מבוסס מידע, ידע ודיגיטל.

להוביל ארגונים ליצירת ידע, יכולות ותרבות דיגיטליים המחזקים את הכושר העסקי של ארגונים.

קראו עוד >>

לפתח מצויינות בחברות ובארגונים, באמצעות: עיצוב התהליכים, ורתימת כוחו של הדיגיטל כמפתח להתפתחות.

קראו עוד >>

ליצור בכל ארגון אקוסיסטם של מידע, ידע ובינה למימוש תהליכים עסקיים מצויינים. 

קראו עוד >>

MORE
Image by Austin Distel

מייצרים לעסק שלך
מינוף דיגיטלי!

״לקחת את הדיגיטל כדי לעשות הרבה מעבר למה שאפשר בלעדיו״

ארגון מבוסס נתונים מחליט ופועל באמצעות הנגשת המידע והניתוח העסקי שלו - מרמת האסטרטגיה העסקית ועד למימוש התהליך עצמו. מינוף דיגיטלי הוא הביטוי לארגון אשר בחר לבסס את פעילותו על כלל המידע ברשותו, באמצעות מערכות, חיישנים וטכנולוגיות מידע, כדי לממש, להצטיין ולעמוד ביעדים שהגדיר לעצמו.

D4B tree of Digital levarge
D4B (14).png
D4B (13).png
D4B (11).png
D4B (12).png
D4B_edited.png

מומחים במקצועות המידע

D4B Pyramid infographic

טרנספורמציה דיגיטלית בכל חלקי הארגון

data 4 business digital transformation GIF

טרנספורמציה דיגיטלית היא שילוב של טכנולוגיה דיגיטלית בכל תחומי העסק, המשנה מהותית את האופן שבו עסק פועל ומספק ערך ללקוחות. זהו גם שינוי תרבותי המחייב ארגונים לאתגר ללא הרף את הסטטוס קוו, להתנסות ולהרגיש נוח עם כישלון.

TRNOFMR

Follow Us on Instagram

  • Instagram icon
bottom of page